Een wond is snel opgelopen. Een uitstekend stuk staal, een stoeptegel maar ook een scherp mes. Hoe dek je die nu snel en steriel af? Hiervoor is het (gerold) snelverband ideaal. Een snelverband bestaat uit een steriel kompres en een hydrofiel windsel in één. Hierdoor kun je snel en goed een dek verband aanleggen.

Met een blusdeken kun je een vlam doven door de vlam af te dekken met de deken. De deken zal aanvoer van zuurstof afsluiten waardoor het vuur zal doven. Het is dan ook raadzaam om de deken goed af te sluiten rondom de vuurhaard.

© 2018 Een Veilig Huis. All Rights Reserved.